doritr

January 28 2024

ממד הוא חדר חשוב ביותר בכל בית בישראל וזאת בשל הסכנות הביטחוניות הקבועות. מעבר לכך, הממד כיום מהווה חדר חובה ובכל בניין חדש תמצאו ממד. אנו חיים בישראל ב...

doritr3 min read

December 25 2023

חרדות הן דבר שכיח ביותר אצל ילדים. החרדות עלולות להופיע בשלבים שונים בהתפתחות ובגדילה של הילדים כאשר רוב הזמן החרדות הללו יהיו טבעיות. יחד עם זאת, חשוב ...

doritr3 min read